Trong 58 phút, Sal đã lấy trái banh từ bên phải và băng ngang 45 độ ở phía sau. Andre Gray cầm đầu trái banh và quả bóng đã bị Henderson tịch thuThật hiếm khi được ở cùng anh chị và cha mẹ, nên đó là món quà tuyệt vời nhất.Giáo viên huấn luyện viên Piranha luôn hy vọng rằng thành tựu sẽ đi vào giữa và đe dọa trực tiếp mục tiêu, trong khi nhà lãnh đạo 23-year-old cũng có năm mục tiêu và năm trợ giúp trong trận đầu 17 để tham gia Juve.