Về Wilton Henry nói về vụ chấn động tuần này (anh ta nói đã va chạm với đồng đội Toby và đã luyện t ập và chơi đùa với sự khó chịu đầu kể từ đó) ok, anh có bị chấn động hay không (tôi không biết)Đồng thời, tôi muốn nói rằng tôi thích những gì tôi đang làm bây giờ.Luật s ư hợp đồng hiện thời sẽ hết hạn vào cuối mùa này và nếu không có thỏa thuận mới, Allard sẽ có thể thảo luận các điều kiện với các câu lạc bộ khác từ tháng Giêng năm tới.